Other

Ročná finančná správa 2015

Výročná správa za rok 2016

Ročná účtovná závierka za rok 2016

Poznámky k ročnej účtovnej závierke 2016

Cash Flow 2016

Audítorská správa za rok 2016

Daňové priznanie k 31.12.2016

Prezenčná listina akcionárov Potravinoprojekt a.s. na VZ zo dňa 8.11.2016

.PDF na stiahnutie

Účtovná závierka k 30.6. 2016 – všeobecné informácie o účtovnej jednotke

.PDF na stiahnutie

Účtovná závierka k 30.6. 2016

.PDF na stiahnutie

Oznámenie o schválení dátumu účtovnej závierky 2015

.PDF na stiahnutie

Správa audítora 2015 – 9.12.2016

.PDF na stiahnutie

Notárska zápisnica s opravnými doložkami – 7.12.2016

.PDF na stiahnutie

Aktuálne stanovy spoločnosti zo dňa 8.11.2016

.DOC na stiahnutie

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky
PDF na stiahnutie

Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie 18.12.2015
PDF na stiahnutie

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie  8.11.2016
PDF na stiahnutie

Splnomocnenie na Valné zhromaždenie
PDF na stiahnutie

Uznesenie z Valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2013
PDF na stiahnutie

Uznesenie z Valného zhromaždenia zo dňa 27.6.2014
PDF na stiahnutie

Uznesenie z Mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2015
PDF na stiahnutie

Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 27.5.2011
PDF na stiahnutie

Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 25.5.2012
PDF na stiahnutie

Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2013
PDF na stiahnutie

Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 27.6.2014
PDF na stiahnutie

Zápisnica z Valného zhromaždenia zo dňa 3.7.2015
PDF na stiahnutie

Zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2015
PDF na stiahnutie

Notárska zápisnica  z  Mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2015
PDF na stiahnutie

Stanovy:
PDF na stiahnutie

Finančné správy:

1. Výročné správy o hospodárení
Výročná správa o hospodárení za rok 2007 PDF na stiahnutie
Výročná správa o hospodárení za rok 2008 PDF na stiahnutie
Výročná správa o hospodárení za rok 2009 PDF na stiahnutie
Výročná správa o hospodárení za rok 2010 PDF na stiahnutie
Výročná správa o hospodárení za rok 2011 PDF na stiahnutie
Výročná správa o hospodárení za rok 2012 PDF na stiahnutie
Dodatok správy audítora 2012 PDF na stiahnutie
Výročná správa o hospodárení za rok 2013 PDF na stiahnutie
Dodatok správy audítora 2013 PDF na stiahnutie
Výročná správa o hospodárení za rok 2014 PDF na stiahnutie
Výročná správa o hospodárení za rok 2015 PDF na stiahnutie

2. Ročné účtovné závierky
Ročná účtovná závierka za rok 2007 PDF na stiahnutie
Ročná účtovná závierka za rok 2008 PDF na stiahnutie
Ročná účtovná závierka za rok 2009 PDF na stiahnutie
Ročná účtovná závierka za rok 2010 PDF na stiahnutie
Ročná účtovná závierka za rok 2011 PDF na stiahnutie
Ročná účtovná závierka za rok 2012 PDF na stiahnutie
Ročná účtovná závierka za rok 2013 PDF na stiahnutie
Ročná účtovná závierka za rok 2014 PDF na stiahnutie
Ročná účtovná závierka za rok 2015 PDF na stiahnutie

3. Auditorské správy
Auditorská správa za rok 2007 PDF na stiahnutie
Auditorská správa za rok 2008 PDF na stiahnutie
Auditorská správa za rok 2009 PDF na stiahnutie
Auditorská správa za rok 2010 PDF na stiahnutie
Auditorská správa za rok 2011 PDF na stiahnutie
Auditorská správa za rok 2012 PDF na stiahnutie
Auditorská správa za rok 2013 PDF na stiahnutie
Auditorská správa za rok 2014 PDF na stiahnutie
Dodatok správy audítora za rok 2014 PDF na stiahnutie

4. Finančné správy emitenta cenných papierov

a) Ročná finančná správa za rok 2007 PDF na stiahnutie
Doplnenie ročnej finančnej správy za rok 2007 PDF na stiahnutie
Ročná finančná správa za rok 2008 PDF na stiahnutie
Doplnenie ročnej finančnej správy za rok 2008 PDF na stiahnutie
Ročná finančná správa za rok 2009 PDF na stiahnutie
Ročná finančná správa za rok 2010 PDF na stiahnutie
Ročná finančná správa za rok 2011 PDF na stiahnutie
Doplnenie ročnej finančnej správy za rok 2011 PDF na stiahnutie
Ročná finančná správa za rok 2012 PDF na stiahnutie
Ročná finančná správa za rok 2013 PDF na stiahnutie
Doplnenie ročnej finančnej správy za rok 2013 PDF na stiahnutie
Ročná finančná správa za rok 2014 PDF na stiahnutie
Doplnenie ročnej finančnej správy za rok 2014 PDF na stiahnutie
2. doplnenie ročnej finančnej správy za rok 2014 PDF na stiahnutie

b) Predbežné vyhlásenie za 1. polrok 2010 PDF na stiahnutie
Predbežné vyhlásenie za 2. polrok 2010 PDF na stiahnutie
Predbežné vyhlásenie za 1. polrok 2011 PDF na stiahnutie
Predbežné vyhlásenie za 2. polrok 2011 PDF na stiahnutie
Predbežné vyhlásenie za 1. polrok 2012 PDF na stiahnutie
Predbežné vyhlásenie za 2. polrok 2012 PDF na stiahnutie
Predbežné vyhlásenie za 1. polrok 2013 PDF na stiahnutie
Predbežné vyhlásenie za 2. polrok 2013 PDF na stiahnutie
Predbežné vyhlásenie za 1. polrok 2014 PDF na stiahnutie
Predbežné vyhlásenie za 2. polrok 2014 PDF na stiahnutie
Doplnenie predbežného vyhlásenia za 2. polrok 2014 PDF na stiahnutie
Predbežné vyhlásenie za 1. polrok 2015 PDF na stiahnutie
Predbežné vyhlásenie za 2. polrok 2015 PDF na stiahnutie

c) Polročná finančná správa za rok 2008 PDF na stiahnutie
Polročná finančná správa za rok 2009 PDF na stiahnutie
Polročná finančná správa za rok 2010 PDF na stiahnutie
Polročná finančná správa za rok 2011 PDF na stiahnutie
Polročná finančná správa za rok 2012 PDF na stiahnutie
Doplnenie finančnej spravy za 1. polrok 2012 PDF na stiahnutie
Opravená súvaha a poznámky
Polročná finančná správa za rok 2013 PDF na stiahnutie
Doplnenie finančnej spravy za 1. polrok 2013 PDF na stiahnutie
Polročná finančná správa za rok 2014 PDF na stiahnutie
Doplnenie finančnej spravy za 1. polrok 2014 PDF na stiahnutie
Polročná finančná správa za rok 2015 PDF na stiahnutie
Doplnenie finančnej spravy za 1. polrok 2015 – inzerát PDF na stiahnutie
Doplnenie finančnej spravy za 1. polrok 2015 PDF na stiahnutie
Polročná finančná správa za rok 2016 PDF na stiahnutie