Aktuálne voľné priestory v budove

2. poschodie – 36m2 miestnosť číslo 211
4. poschodie – 15 m2 miestnosť 407
5. poschodie – miestnosť č. 513 – 26,00m2, č. 506 – 17,24m2, č. 505 – 35 m2
6. poschodie – 20 m2