Aktuálne voľné priestory v budove

1 poschodie miestnosť č.102 – 59 m2 , miestnosť .č. 105 – 27 m2

2.poschodie miestnosť č.211 – 35,4 m2, m. č.  212 – 36 m2

5.poschodie / celá strana na Kaufland až za roh  spolu/251,6 m2  a to pozostáva z miestnosti o ploche: 168,4m2, 14,4m2, 32,8m2, 36m2

6.poschodie m.č.608  – rozloha 13.4 m2 – sklad